Ragga funaanadaha

Funaanadaha ugu wanaagsan ee "Badbaadada Corona" ee ragga loogu talagalay!